نوشته‌ها

گیاهان دارویی مصرفی و عادات خوراکی زنان سوابق علمی مقالات و پوسترها
,

گیاهان دارویی مصرفی و عادات خوراکی زنان

گیاهان دارویی مورد استفاده و عادات خوراکی خاص زنان ایرانی چکیده: هدف: سلامت زنان و احتیاجات تغذیه­ای و دارویی این گروه در ترسیم خط مشی اقتصادی-اجتماعی کشوراهمیت بسیاری دارد. به این منظور این تحقیق جهت بررسی عادات خوراکی و گیاهی زنان ایران در …